LEDIGE BARNEHAGEPLASSER FRA 1. AUGUST

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Alle som ønsker barnehageplass fra august må søke innen fristen 1. mars. Hvis du trenger barnehageplass eller dere kjenner noen som trenger plass, er dere velkommen på omvisning i barnehagen. Vi får ca. 10 ledige plasser fra sommeren av, da vi har mange flotte barn som er klare til skolestart.

Søknad sendes via Drammen kommune sin nettside. Det ligger link til denne under Barnehageplass på venstre side på forsiden vår.