Stortingsmelding om kvalitet i barnehagen

Fredag 12. mars la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen.»

 

Stortingsmeldingen kan leses ved å klikke på lenka under.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-overgang-fra-barnehage-til-skole/id2479560/