Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Arbeidet med Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er ferdig og den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017.

Les den nye rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/