STYRET I HEDENSRUD BARNEHAGE SA

Hedensrud barnehage er foreldreeid og årsmøtet velger styre. De ansatte velger en representant fra personalet.

På årsmøtet i april 2017 ble følgende styre valgt:

Magnus Standal Korvald - styreleder

Grete Dahl - styremedlem

Henrik Sandnes - styremedlem

Randi Anne Fehn Norbom - ansattes representant

Joakim Bjørklund - varamedlem

Kathrine Løkeberg - varamedlem