STYRET I HEDENSRUD BARNEHAGE SA

Hedensrud barnehage er foreldreeid og årsmøtet velger styre. De ansatte velger en representant fra personalet.

På årsmøtet i april 2018 ble følgende styre valgt:

Magnus Standal Korvald - styreleder

Henrik Sandnes - styremedlem

Marianne Nordvik Totland - styremedlem

Kristin Solberg - ansattes representant

Grete Dahl - varamedlem

Joakim Bjørklund - varamedlem