Ferie

Barnehageloven sier ingen ting om barn og ferieavvikling. Som utgangspunkt er det foreldrene som avgjør hvor mye fri barnet skal ha fra barnehagen i kraft av foreldreansvaret/daglig omsorg. Hedensrud barnehage har vedtekts- og kontraktsfestet regler for barns ferie. Dette er minimum av hva barn har behov for av fri.

Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret, som strekker seg fra 1. august til 31. juli året etter.

Minst to uker skal være sammenhengende mellom 20. juni og 1. august.