LITT OM HEDENSRUD BARNEHAGE

 

Hedensrud barnehage har 4 avdelinger, er privat, og ble bygget av
Trygge barnehager. Den sto ferdig i årsskiftet 91/92. Vi blir 25 år i
2016. Barnehagen har 61 plasser.

Barnehagens 4 avdelinger er:
Utsikten- barn fra 0-3 år
Furuskogen- barn fra 2-4 år
Steinberget- barn fra 3-6 år
Svingen- barn fra 0-3 år.

Barnehagen ligger flott til, med utsikt over Drammensfjorden. Her er det solrikt med masse frisk luft. Skogen ligger rett ved siden av barnehagen, og denne bruker vi mye. Ellers i nærmiljøet har vi flott turterreng i Nordbykollen og Ulvekula (fotballbane og sandvolleyballbane).

Hedensrud barnehage har et helt unikt uteområde. Barnehagen er bygget på naturtomt, og terrenget er kupert med busker, trær, steiner og bakker. For barna som går i barnehagen ligger alle forhold tilrette for å utvikle en god motorikk bare ved å leke på uteområdet. Utelekeområdet har klatrestativ med klatrevegg og sklie, flere lekehus, terrengsklier og noen andre småapparater. Vi har oppgradert uteområdet våren 2012. Det blir gjennomført årlige sikkerhetsinspeksjoner på uteområdet av sertifisert firma.

Hedensrud barnehage drives i samsvar med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet og andre gjeldende lover.

Fra 1.1.14 tilbyr vi primært 100 % barnehageplasser.