VELKOMMEN TIL HEDENSRUD BARNEHAGE

9 BARN OG 3 ANSATTE PÅ SMÅBARNSAVDELINGENE. 18 BARN OG 3 ANSATTE PÅ AVDELINGENE MED BARN OVER TRE ÅR. STABILITET I PERSONALET - UNDER 2 % SYKEFRAVÆR I 2016.

  • Lekende barndom
  • Medvirkende, glade og trygge barn
  • Utfordrende uteområde
  • Spennende turterreng
  • GOD UTVIKLING I ET TRYGT OG GODT MILJØ