HELSETJENESTER I DRAMMEN KOMMUNE

Legevakt 32 26 90 00

Strømsø tannklinikk 32 26 40 94

Marienlyst Helsestasjon 32 04 52 60

Senter for oppvekst (barnevern, PPT og Tidlig inn-team) 32 04 66 00