HELSETJENESTER I DRAMMEN KOMMUNE

Legevakt

32 26 90 00

 

Drammen tannklinikk

Rosenkrantzgt. 17

3018 Drammen

Telefon: 31 01 29 00

 

Marienlyst Helsestasjon

32 04 52 60

 

Senter for oppvekst (barnevern, PPT og Tidlig inn-team)

32 04 66 00