Medisinering av barn

Det er viktig at dere som foresatte setter dere inn i reglene for medisinering av barn i Hedensrud barnehage. Informasjon om dette ligger i lenkene under.