Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

 

Planleggingsdager andre halvår 2018:

Onsdag 29. august

Fredag 7. september