Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt.

 

Planleggingsdager første halvår 2018:

Torsdag 4. januar

Torsdag 8. februar

Fredag 11. mai