Fagområder

Rammeplan for barnehager omhandler 7 fagområder som barnehagene skal arbeide med i barnegruppene:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi

Dere kan lese mer om fagområdene i barnehagens årsplan.