ÅRSPLAN 2017/2018

Her kan du lese informasjon om Hedensrud barnehage. Det står om barnehagens pedagogiske plattform, innhold og satsningsområder med mer.